Polityka prywatności

Polityka cookies

 1. Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 1. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?

Cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 1. Do czego używamy plików cookies

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszej stronie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

 1. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

W dowolnym momencie można zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  HAAD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 2,  NIP: 5833193155, Regon: 363207180 (dalej jako Administrator).
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować ze Spółką listownie na wskazany powyżej adres jej siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: haad@haad.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub zmierzających do wykonania umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 5. zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 6. wywiązanie się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczno-technologiczne w tym IT, usługi doradcze, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe i kadrowe, podmioty dostarczające korespondencję oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Firmą HAAD Sp. z o.o. , a Panią/Panem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę
  w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 11. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo:
 12. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 13. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 14. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 15. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 16. do przenoszenia danych.
 17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
 18. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Firmą HAAD Sp. z o.o.
 • Nie będziemy przetwarzali Pani/Pana danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.